Sahlgrenska Universitetssjukhus Kontaktpunkt 2 & 3, PVG och remissportalen